V Pendolínu jsem vůbec nezlobil, a to říkali že jsem nezbeda v dopravním prostředku